sdn
fb tw ins vm

 

 

International Festival Signes de Nuit

An Independent World Festival

Story - Concept - Intention

 

 


sdn sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
sdn
 
fre eng ger spa ita por nor ira rus jap
 

History

 

Siden 2003 har Signes de Nuit Internasjonale Filmfestival vært aktiv pådriver av filmkunst i Paris og verden rundt. Under den niende festivalen i 2011 ble det presentert rundt 340 filmer fra 50 land, i 74 programmer, gjennom 12 dager (og to netter) på ulike visningsarenaer i Paris.

Signes de Nuit Internasjonale Filmfestival er basert i Paris og består av filmer som gjenspeiler nye former, original bildebruk og en kritisk tilnærming til det moderne menneskets eksistens. Det er et forum for fabelaktig film som utvider egne grenser, er anderledes og potensielt fri for konvensjoner, samt fri til å hengi seg til uforutsigbar eksperimentering.

 

Concept

 

Festivalen viser filmer og audio-visuelle verk fra hele verden. Disse filmene eksperimenterer gjerne med nye audio-visuelle språk, eller fokuserer på aktuelle problemstillinger i dagens samfunn. Hensikten er å etablere en global kommunikasjon som styrer unna ordinære forenklinger i massemedia.

Den spesielle kunstneriske formen i disse filmene, kombinasjonen av ulike utrykk, overraskende perspektiver og strukturer, innehar ikke bare et estetisk formål men også et ønske om å utvide mulighetene for kommunikasjon og forståelse mellom mennesker som kommer fra svært forskjellige bakgrunner. Festivalen ønsker å skape en motvekt til massemedias stereotypier, og mener det er den moderne filmens ansvar.

 

Open the Space

 

De reduserte kostnadene ved digitale produksjoner muliggjør produksjoner som er uavhengig av kommersielle krefter og sensur. Disse uavhengige produksjonene skaper et alternativ, en kunstnerisk sfære som er subtil men tilgjengelig for alle, og står i kontrast til massemedienes tilbud.

Signes de Nuit Internasjonale Filmfestival har satt seg som mål å være en motvekt til populærkultur samt bidra til bevare det frie kunstneriske utrykk. Festivalen har satt opp filmvisninger i 29 forskjellige land, inkludert eksempelvis Algerie, Australia, Chile, Cuba, Libanon, Litauen, Indonesia, Italia, Japan, Peru, Russland, Tunisa, Tyrkia og USA. 

IntensionVårt mål er å etablere et internasjonalt forum for kommunikasjon og kulturformidling, med fokus på blant annet økt bevissthet rundt kulturelt mangfold, ulike levesett, samt sosialt betinget oppførsel. Samtidig ønsker vi å følge samtidens tekniske og kulturelle skiftninger, fra et sammensatt kunstnerisk ståsted.

Film og audiovisuelle media er idelle formidlere av disse skiftningene, og filmfestivalen er i denne forstand et resultat av et kulturelt prosjekt. Vi ønsker å skape mer enn en vanlig filmfestival, vi ønsker å etablere et kulturelt forum for kommunikasjon og formidling, samt være et alternativt tilbud til ordinære medier.

 

 

 

 

Festival international SIGNES DE NUIT - 18, rue Budé 75004 Paris - France - Tel : +33 (0) 1 40 46 92 25 - +33 (0) 6 84 40 84 38 - cood.int@signesdenuit.com